Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

ТУЗ-ын Гишүүд:

 

  1. Уолтер Женкинс, ТУЗ-ийн дарга, Зориг сан АНУ-ын Ерөнхийлөгч
  2. Лайтон Крофт, ТУЗ-ийн дэд дарга
  3. Гардийн Бадруун, ТУЗ-ийн дэд дарга, GerHub ТББ-ыг үүсгэн байгуулагч
  4. Стефен Малой, Ази Пасифик, ЖЭ компанийн ерөнхий зөвлөх асан
  5. Пунцагийн Цагаан, МУ-ын Сангийн болон Боловсролын сайд, Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга асан
  6. Jamie Metzl, Нью-Йорк хот дахь олон улсын хөрөнгө оруулалтын фирмийн Ахлах Зөвлөх, Атлантын Зөвлөлийн Ахлах Судлаач
  7. Ц. Түмэнцогт, Женерал Электрик компанийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын Гүйцэтгэх Захирал

Latest News

Founders Announce Establishment of American University of Mongolia

Ulaanbaatar, Mongolia–September 18, 2012 The American University of Mongolia Development Foundation...

A University’s Mission: Preparing Mongolia for the Future

View From Asia September 21, 2012, 4:00 am http://rendezvous.blogs.nytimes.com/category/view-...

Fulbright Program Approves Senior Specialist for American University of Mongolia

Ulaanbaatar, Mongolia–June 28, 2013  The American University of Mongolia (AUM) is pleased to announ...

Жилийн тайлан

AUM 2012 - 2014 AUM Annual Report 2012...