МАИС нь БМИҮЗ-д элсэв

2016-06-18

LicenseМАИС одоо Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн (БМИҮЗ) -ийн дэд гишүүн. Энэ алхам нь бидэнд бусад БМИҮЗ гишүүн их сургуультай хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, Монгол Улсад одоогоор хийгдэж буй дээд боловсролын шинэчлэлийн үйл явцад хувь нэмэр оруулах боломжийг бий болгосон.

Latest News

Founders Announce Establishment of American University of Mongolia

Ulaanbaatar, Mongolia–September 18, 2012 The American University of Mongolia Development Foundation...

A University’s Mission: Preparing Mongolia for the Future

View From Asia September 21, 2012, 4:00 am http://rendezvous.blogs.nytimes.com/category/view-...

Fulbright Program Approves Senior Specialist for American University of Mongolia

Ulaanbaatar, Mongolia–June 28, 2013  The American University of Mongolia (AUM) is pleased to announ...

Жилийн тайлан

AUM 2012 - 2014 AUM Annual Report 2012...