SIT Оюутнууд МАИС-н Лекцэнд сууж, МАИС-н оюутнуудтай уулзав

2016-06-18

?

SIT3 дугаар сарын 11-нд МАИС-н багш доктор Николь Шафер-MакДаниель Монгол дахь SIT Дэлхийн сургалтын хөтөлбөрийн бакалаврын оюутануудад “Судалгааны санал бичих ” сэдвээр лекц уншив.  Энэ хөтөлбөр нь АНУ-н  либерал урлагийн их сургуулиудаас гурав дахь, дөрөв дэх жилийн бакалаврын оюутнуудыг Монголд авчирдаг, оюутнууд сонгосон сэдвийн дагуу кредит авдаг бөгөөд эцэст нь судалгаагаа танилцуулдаг.  Доктор Шафер-МакДаниель нь хоёр оюутны  эрдэм шинжилгээний удирдагчаар ажилласан юм. Лекцийн дараа SIT оюутнууд МАИС –н Академик гүүр хөтөлбөрийн  оюутнуудтай уулзаж хоёр талдаа ач холбогдолтой уулзалт болов.

Latest News

Founders Announce Establishment of American University of Mongolia

Ulaanbaatar, Mongolia–September 18, 2012 The American University of Mongolia Development Foundation...

A University’s Mission: Preparing Mongolia for the Future

View From Asia September 21, 2012, 4:00 am http://rendezvous.blogs.nytimes.com/category/view-...

Fulbright Program Approves Senior Specialist for American University of Mongolia

Ulaanbaatar, Mongolia–June 28, 2013  The American University of Mongolia (AUM) is pleased to announ...

Жилийн тайлан

AUM 2012 - 2014 AUM Annual Report 2012...