АНУ-ын Төрийн департаментын Орлогч нарийн бичгийн дарга Access хөтөлбөрт зочлов

2016-06-18

(З-Б: Christine Yarng, АНУ-ын ЭСЯ; Mala Adiga, АНУ-ын Төрийн департаментын Орлогч нарийн бичгийн дарга; Lynn Mallory, МАИС АХИ)

5 дугаар сарын 17-нд Эрдмийн хөтөлбөрийг хариуцсан Орлогч Төрийн нарийн бичгийн дарга Мала Адига нь олон улсын боловсролын хөтөлбөрт хяналт тавих үүрэгтэй бөгөөд МАИС –н Access хөтөлбөртэй танилцлаа. Эдгээр Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 11-12-р ангийн ахлах сургуулийн сурагчид сүүлийн хоёр жилийн туршид  ирээдүйд сонгох аливаа мэргэжлийн замналдаа амжилт олоход нь шаардлагатай англи хэл , мөн бусад эрдмийн болон мэргэжлийн ур чадварт суралцаж  одоо төгсөх жилдээ суралцаж байгаа.

Latest News

Founders Announce Establishment of American University of Mongolia

Ulaanbaatar, Mongolia–September 18, 2012 The American University of Mongolia Development Foundation...

A University’s Mission: Preparing Mongolia for the Future

View From Asia September 21, 2012, 4:00 am http://rendezvous.blogs.nytimes.com/category/view-...

Fulbright Program Approves Senior Specialist for American University of Mongolia

Ulaanbaatar, Mongolia–June 28, 2013  The American University of Mongolia (AUM) is pleased to announ...

Жилийн тайлан

AUM 2012 - 2014 AUM Annual Report 2012...